Om du inte är nöjd

För REDGO är det viktigt att du som kund är nöjd. Att det trots allt uppstår missförstånd, missnöje eller problem går tyvärr inte alltid att undvika. Det kan vara allt från att du tycker att du har blivit illa bemött eller anser att du har fått för lite ersättning för en skada. Om du som kund inte är nöjd ber vi dig att ta kontakt med oss så snart som möjligt så att vi kan utreda ditt ärende på bästa sätt. All kontakt med oss och behandling av ditt ärende är självklart kostnadsfritt. Även om du inte är nöjd vill vi att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Nedan beskriver vi möjliga kontaktvägar om du inte är nöjd.

 

Kontakta oss angående ditt ärende:

Telefon: Kontakta oss på 0771-22 00 22
Skriv till ​oss via vårt e-po​stformulär​ genom att klicka här.

 

Om du fortfarande inte är nöjd:

Om du är missnöjd med ett beslut angående ditt skadeärende eller hur ditt ärende har hanteras kan du göra på följande sätt;

 

Ta kontakt med vår skadehandläggare
Kontakta en av våra skadehandläggare för att reda ut eventuella missförstånd.

 

Begär omprövning
Du kan begära omprövning om du önskar att få en andra bedömning av ditt ärende. Ditt ärende prövas då av vår klagomålsansvarig. En begäran om omprövning ska ske inom 6 månader från första beslutstillfället. Inkomna klagomål hanteras inom 14 dagar, tar ärendet längre tid meddelar vi dig detta. 

 

Kontakta klagomålsansvarig via e-post eller brev;
​​Epost: klagomalansvarig@redgo.se
Postadress:

Förrådsvägen 2
181 87 LIDINGÖ

ATT: Klagomålsansvarig försäkring

 

Du kan även kontakta klagomålsansvarig om du har klagomål på försäkringsdistributionen.

 

Om du fortfarande inte är nöjd
Om vi har försökt komma överens och lösa problemet tillsammans, men du fortfarande inte är nöjd så kan du få ditt ärende prövat hos följande instanser:

 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Du kan vända dig till ARNs särskilda avdelning för försäkringsfrågor som prövar ditt ärende utan kostnad.
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
Hemsida: www.arn.se
mejl: arn@arn.se

 

Kommunal Konsumentvägledare
Kontakta den lokala konsumentvägledaren i din hemkommun.

 

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Besöksadress: Karlavägen 108, 115 26 Stockholm
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 08-22 58 00
Fax: 08-24 88 91
Hemsida: www.konsumenternasforsakringsbyra.se

 

Tvistlösning online
Du kan även välja att lösa tvisten genom den alternativa tvistlösningsvägen Online Dispute Resolution (ODR). ODR är en plattform för tvistlösning online. För att ta dig vidare till ODR besök http://ec.europa.eu/odr

En tvist kan dessutom prövas i allmän domstol.

 

Domstol
Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​