Falck Assistans är nu REDGO

Försäkringsbolaget Gjensidige har förvärvat Falck’s assistansverksamheter inom Norden. Som ett resultat av detta så ändrar vi vårt namn till REDGO och vi har får ett nytt utseende och varumärke.

Varför REDGO?

Namnet i sig är ett sammansatt ord som ger associationer till vad vår verksamhet gör. REDGO pekar på den välkända röda färgen på våra bärgningsbilar samt att vi alltid är i rörelse längs vägarna. REDGO har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Estland och Litauen, fem länder med mycket olika språk. Därför är det nödvändigt att ha ett namn som är lätt att uttala överallt. Dessutom visar det sig att många intuitivt förknippar namnet med fart och rörelse.

REDGO fortsätter den starka grund som Falck skapat

När marknaden blir mer komplicerad och fragmenterad är det dags att bygga ett nytt varumärke som förenklar våra tjänster och uppfyller våra kunders förväntningar. REDGO kommer att fortsätta med den starka grund som Falck skapat, men ger också ny kraft till medarbetare och kunder med en ännu mer individualiserad service.

Gjensidiges engagemang

Gjensidige Forsikring är det ledande försäkringsbolaget i Norge och bland de ledande försäkringsbolagen i Norden och Baltikum. Köpet av Falck’s assistansverksamheter beror på en strategisk önskan att erbjuda kunderna ett bredare utbud av tjänster relaterade till bilägande. På kort sikt kommer du inte att uppleva några förändringar i hur vi driver vår verksamhet, men på längre sikt hoppas vi kunna erbjuda nya och spännande lösningar.