REDGO ger dig tips för bilkörning vid halka

Vinterväglaget kan vara väldigt farligt och man bör vara extra noga med att köra säkert när vädret är dåligt. Nedan hittar du tips på hur du kan köra säkrare i vinter.​​

 

1. Hastighet​​

På halt underlag är säkerhetsmarginalerna och bromssträckorna väldigt annorlunda jämfört med en vanlig sommarväg. Bara ett par kilometer fortare i timmen kan ge stora konsekvenser. Vid halt vägunderlag tänk på att sänka hastigheten och köra lugnt.

 

På en sommarväg spelar det inte så stor roll om du kör 5 km/h fortare, men på vintern är det en helt annan sak. Bara ett par kilometer fortare i hastighet kan vara avgörande för om du kör av vägen eller inte. På halt underlag har säkerhetsmarginalerna krympt. Sänk hastigheten och du höjer marginalerna.​ ​

 

2. Friktion​

På sommaren är friktionen mellan däck och väg hög, vilket bidrar till att bilen känns lätt att svänga med. Responstiden från styrning till sväng är nästintill omedelbar. På vintertid kan dock styrningen ta något längre tid och bilen kan kännas mer trög i svängarna. När du vrider på ratten, sätter sig däckens lameller och ger grepp, men friktionen är låg, vilket gör att däcken kan att slira något. Vid vinterväglag kan du behöva börja styrningen genom en kurva tidigare än vid sommarväglag.​ ​

 

3. Sikt​

Människans maximala synfält är ungefär 180 grader, men vårt fokusområde ligger på bara 1% av detta fält. För upptäcka ett trafikhinder eller andra trafikfaror, tänk på att titta långt fram och ha en rörlig blick. På så vis får du en klar uppfattning om vad som händer i trafiken runt omkring dig och får en bättre chans att snabbt reagera om något skulle inträffa. ​ ​

 

4. Däck​

Säkerhetsegenskaperna för däcken försämras allt eftersom och redan vid 3 mm mönsterdjup så försämras köregenskaperna och bromssträckan kortas ner. Se även till att lufttrycket följer tillverkarens rekommendationer och att du kontrollerar detta kontinuerligt.​ ​

 

5. Grepp​

Tänk på att greppet vid vinterväglag försämras kraftigt och att blankpolerad is är extremt hal. Om du behöver bromsa på hal väg kan det vara bättre att gå ut något utanför hjulspåren där snö och skrovlig is ger bättre grepp. Var också försiktig med att byta fil när det finns snösträngar i vägbanan.​ ​

 

6. Se till att bilen har…​

...reflexväst, startkablar, spade, varningstriangel och bogserlina i bakluckan.​ ​

 

7. Olika sorters halka ​

Under vintern råder det ofta varierande väglag som kan skapa en hel del problem. Nedan finner du en lista med förklaring till vad olika typer av halka innebär när man pratar om trafikväder.​ ​

 

Frosthalka

Frosthalka råder när vägen är täckt av frost och inte av snö. Detta bildas oftast i gryningen eller tidigt på morgonen efter en klar och kall natt. Fukten i luften eller dimma fryser nämligen på den snöfria vägen och ger frostavlagringar som kan ge upphov till halt underlag.​ ​

 

Ishalka

Ishalka sker ofta snabbt och bildas när regn eller fukt fryser till på en kall väg, vilket bildar en isskorpa på vägen. Isskorpan är extremt hal och nästintill omöjlig att se. Vanligen förekommer ishalka när det har regnat och sedan klarnat upp kvickt. Temperaturen på vägbanan sjunker då snabbt under 0 grader, vilket bidrar till att vattnet fryser till is. Trots att det är över 0 grader i luften, kan vattnet frysa pga. det nedkylda vägunderlaget.

Ishalka är även känt som blixthalka då den ofta inträder väldigt snabbt. Andra namn är även isbark, glattis och den svarta halkan.

 

Fläckvis halka

Då smältvatten fryser till fläckvis nattetid kallas det fläckvis halka. Även rester av gammal is och packad snö kan orsaka fläckvis halka.​ ​

 

Snöhalka​

Även snöfall kan orsaka halt underlag och behöver inte var mycket för att skapa problem på vägen. Snödrev kan även ställa till med problem då snö kan driva ut på vägen med vinden.​ ​

 

Om du råkar ut för halka och får sladd:​

​Lättare sagt än gjort men att behåll lugnet och inte få panik är väldigt viktigt. Styr bilen i sladdens riktning så om bakänden på bilen går ut åt höger ska du ratta åt höger också. Se till att bromsa lugnt och gör inga hastiga svängar.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​