Allmänna bärgningsvillkor

Dessa allmänna användarvillkor gäller för beställningar av bärgning mellan REDGO Sweden AB, tidigare benämnt Falck, (org.nr. 556174-7097) och dess kunder. REDGO Sweden AB (REDGO) förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren utan att meddela kund. De användarvillkor kund accepterar när beställningen läggs är de som kommer gälla för beställningen. Notera dock att utöver dessa allmänna användarvillkor kan det även tillämpas särskilda villkor som styr försäkringsersättning etc.

 

I händelse av force majeure som strejk, naturkatastrof, extrema väder eller vägförhållanden, krig, terrorism eller uppror är REDGO inte ansvarig för tillhandahållandet av tjänster. Vid force majeure kan kund därmed inte göra anspråk på ersättning för ej levererade tjänster.

 

Kundinformation och integritet

REDGO erbjuder denna tjänst för personer med svenskregistrerat fordon. Beställaren måste tillhandahålla oss fullständig kontakt- och fordonsinformation, samt övrig relevant information för beställningen. Detta innefattar för- och efternamn, telefonnummer, registreringsnummer och skaderelaterad information.

 

Kunddata lagras i REDGO's ärendehanteringssystem, där informationen används för att hantera ärendet. REDGO har rätt att hantera uppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

 

Du har rätt till att neka tillgång och behandling av din persondata. För mer information, vänligen läs vår privacy policy

 

Beställning och bekräftelse på beställning

Tjänsten är beställd antingen via;

 

1) internet på https://order.redgo.se

2) telefon till REDGO Räddningscentral

 

Beställningar bekräftas automatiskt via e-post. För att få bekräftelsen behöver du dock lämna din e-postadress.

 

Avbeställning

Avbokning skall ske utan dröjsmål och skall ske via telefon på 020-38 38 38.

 

Om leverantör påbörjat körning till skadeplats debiteras kostnad för påbörjad körning.

 

Leverans av tjänsten

Tjänsten levereras snarast möjligt eller på överenskommen dag vid beställning. REDGO förbehåller sig rätten att prioritera ärenden av akut karaktär.

 

Beställaren behöver finnas vid anslutning till fordonet, eller komma överens med bärgaren att lämna nyckel på plats.

 

Betalning och fakturering

Kostnad debiteras beställare om kostnad ej täcks av fordonets gällande försäkring.

 

Om du inte är nöjd

För REDGO är det viktigt att du som kund är nöjd. Att det trots allt uppstår missförstånd, missnöje eller problem går tyvärr inte alltid att undvika. I vår klagomålshantering kan du läsa mer och hitta möjliga kontaktvägar om du inte är nöjd.

 

Ansvarsbegränsning

REDGO ansvarar inte för:

 

  • skador eller kostnader som direkt eller indirekt orsakats av leverantör/verkstad/bärgare.
  • följdskador eller följdkostnader som uppstår på grund av driftstoppet och/eller avhjälpandet, såsom fördröjda eller inställda resor, förseningar eller liknande.

 

Övrig information

Vi förbehåller oss rätten att ändra de allmänna villkoren utan att meddela kund. Innan du lägger en beställning behöver du vara medveten om villkoren. REDGO hanterar all kundinformation konfidentiellt.

 

Kontaktinformation

REDGO Sweden AB

181 41 Lidingö

www.redgo.se

 

 

Senast uppdaterad: 2023-01-17